Author:
Publisher: 五洲传播出版社
ISBN: 9787508501567
Size: 14.22 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6994
Download Read Online
T^^^Ç-T^ Sonunda iktidarı Yang Zengxin'in elinde kaldı ve burjuva demokratların
liderliğindeki İli Ayaklanması başarısızlığa uğradı. Ancak İli Ayaklanması,
Xinjiang'daki çeşitli milliyetlerden halkın Qing Hanedanı'nı devirmeyi ve feodal
monarşi sistemine son vermeyi amaçlayan büyük devrimci mücadele olarak
ihmal edilemez önem ve sosyal etkilere sahiptir. İli Ayaklanması, Xinjiang'daki
her milliyetten halkın emperyalizme karşı mücadele maneviyatını ve yurtseverlik
şevklerini teşvik ...

Xinjiang Daki Dinler

Author:
Publisher: 五洲传播出版社
ISBN: 9787508503899
Size: 64.75 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6824
Download Read Online
güneşin. doğurduğu insanlar olduğunu savunuyorlar. Xinjiang'daki ilkel insanlar,
insan yaşamında önemli yeri olan hayvan ve bitkilere de taparlardı. Eski
Lopnorlular, gömdükleri ölünün göğüsüne içinde “Ephedra Sinica” dalı bulunan
küçük bir torba, bazıları da bununla birlikte içinde buğday taneleri bulunan bir
küfecik koyuyorlardı. Bitkiye tapma, tarımla uğraşanlar arasında yaygındı.
Göçebe milliyetler ise genel olarak hayvanlara tapıyordu. Tanrı ve Kulun
dağlarında sığır, at, koyun, ...

Author:
Publisher: 五洲传播出版社
ISBN: 9787508500294
Size: 47.21 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6954
Download Read Online
20. yüzyılın başlarından 1940'lı yılların sonlarına kadarki dönemde "Doğu
Türkistan" güçleri yabancı güçlerin teşvik ve desteğiyle defalarca kargaşalık
yarattılar. Kasım 1933'te Sabit Damolla'nın başını çektiği bazı unsurlar Kaşkar'da
sözde "Doğu Türkistan İslam Devleti"ni kurdular. Bu bölücü unsurların teoriyi
hayata geçirmek yolunda yaptıkları bir deneme idi. Fakat bu girişim Xinjiang'daki
çeşitli milliyetlerden halkın karşı çıkması üzerine 3 aydan kısa sürede
başarısızlığa uğradı.

Xinjiang Turizmi

Author:
Publisher: 五洲传播出版社
ISBN: 9787508501574
Size: 75.77 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5515
Download Read Online
Çin'in çok milliyetinin yaşadığı Xinjiang Bölgesi'nde Uygur, Han, Kazak, Hui,
Moğol. Kırgız, Sibo, Tacik, Özbek, Tatar, Man, Dovor ve Rus olmak üzere 13 etnik
grup yaşar. Bunlardan en kalabalık nüfusa sahip olan Uygurlar, Xinjiang'da
egemen bir milliyettir. Birbiriyle iç içe yaşan milliyetlerin kültürleri, örf ve
adetlerinin çeşitliliği, Çin'in iç kesimlerinde yaşayanlar ve yabancı ülkelerden
gelenler için ilgi çekicidir. "Kaşkar'a gelmeyen Xinjiang'a gelmiş sayılmaz" denir.
Kaşkar, Xinjiang'ın ...

Xinjiang K Lt R

Author:
Publisher: 五洲传播出版社
ISBN: 9787508501697
Size: 14.45 MB
Format: PDF, Docs
View: 6054
Download Read Online
Dedi toplu 12 Makam da bu dönemin kültürel başarılarından biridir. Tanrı Dağları'
nın kuzeyindeki çayır göçebe kültürü ise şu tarihî dönemlerden geçti: Batı ve
Doğu Han döneminde Sak, Hun, Da-Rou-Zhi ve Uysun kabilelerinin temsil
ettikleri göçebe kültürü, Wei ve Jin Hanedanları ile Kuzey ve Güney Hanedanları
(220- 589) döneminde Yeda, Yueban, Gaoche ve Kroren gibi milliyetlerin göçebe
kültürü, Sui ve Tang Hanedanları dönemindeki eski Türkler' in kültürü, Yuan
Hanedanı ...

Nesin Vakf Edebiyat Y Ll

Author: Nesin Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 33.78 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1137
Download Read Online
Özbeklerin, Uygur milliyeti de dahil Xinjiang'daki çeşitli milliyetlerle uzun süre
birlikte yaşaması nedeniyle, aralarındaki ilişkiler çok sıkı ve uyumludur. Yaşam
tarzı ve kültür açılarından karşılıklı etkileme sonucu, benzer veya tamamen aynı
özellikler oluşmuştur. Dil bakımından da Özbekçe, Uygurcaya çok yakındır. Arap
alfabesini kullanan Çindeki özbeklerin dini İslamdır. Örf ve adetleri ise
Uygarlarınkiyle aynıdır. Tatar Milliyeti - Çinde yaşıyan Tatarların sayısı 4 bini
geçtiği halde bu ...

Pek Yolu Nda Tu Rk Ku Ltu R Miras

Author: Fahri Atasoy
Publisher: Türk Yurdu Yayınları
ISBN: 9757739723
Size: 51.75 MB
Format: PDF, Mobi
View: 959
Download Read Online
yıda Uygur kökenli ama Çin dilli Uygur” bilim adamları “Uygurcada ısrar etmenin
anlamı yoktur, dil ve din yok olsa da milliyet yok olmaz. Uygurların Uygurca
konuşmaması sorun teşkil etmez” tarzında söylemlerle, ... M Cristina Cesaro,
Rachel Harris and Joanne Smith Finley 219-39. United Kingdom: Ashgate
Publishing, 2007, Taynen, Jennifer Interpreters, Arbiters or Outsiders: The Role of
the Min Kao Han in Xinjiang Society” Journal of Muslim Minority Affairs 26 (2006)
45-62 8 Sarı ...

Cumhuriyetimizin 80 Kurulu Y Ld N M An Kitab

Author: Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 70.84 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2488
Download Read Online
San Uygur ve Salar milliyetleri yalnizca Çin'de yasayan milliyet 1er dir. Bu Türk
dillerinin arastinlmasi ... Chen Yinque,Feng Jiasheng'i sayabiliriz. 1 Ekim 1949'da
Çin Halk Cumhuriyetinin kurulmasindan önce o zamanki baskent Nanjing 'de
bulunan Merkez Üniversitesi Sinirlar Siyaseti bölümünde Uygur dili Anabilim Dali
açilmistir. Bunun disinda Gansu Eyaletinin bassehri Lanzhou'da bulunan
Kuzeybati Üniversitesi ,Lan zhou Üniversitesi,Xinjiang Uygur Özerk Bölgesinin
bassehri ...

Stratejik A Dan In

Author: Hasan BİLGİN
Publisher: International Strategic Research Organization (USAK)
ISBN: 6054030248
Size: 29.13 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2503
Download Read Online
Bazı haber ajansları da Urumçi olaylarını “Polis şehrin Uygur kısmını tecrit etti ve
hertürlü trafiği engelledi. Çin devlet televizyonu ... Olayları Milliyet gazetesi “
Urumçi'de barışçı bir gösteri kana bulandı, polis ile askerler barışçı protesto
gösterisi yapan 3 bin kişilik bir Uygur topluluğu üzerine makineli tüfeklerle ateş
açtı.” şeklinde ... 08 Ekim 2009). * “More Protests in Xinjiang on Jul 7: Chinese
Attack Uighurs as Police Stand by", Tibetan Review, August 2009, s.24 560 “
Uygur Katliamı!