The Sons Of Bayezid

Author: Dimitris Kastritsis
Publisher: BRILL
ISBN: 9047422473
Size: 70.33 MB
Format: PDF, ePub
View: 2749
Download Read Online
Türkiye Diyanet Vakfi Islâm Ansiklopedisi. Edited by Kemal Güran. Istanbul:
Türkiye Diyanet Vakfı, 1988–. Umar, Bilge. Türkiye'deki Tarihsel Adlar: Türkiye'
nin Tarihsel Coğrafyası ve Tarihsel Adları Üzerine Alfabetik Düzende bir
İnceleme.

Horasan Dan Anadolu Ya T Rkiye Tarihi

Author: Oğuz Ünal
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552200
Size: 43.40 MB
Format: PDF, ePub
View: 6860
Download Read Online
1330 TURAN, Selçuklular Zamanında Türkiye, s.110111. 1331 TURAN ... Bk.
Bilge UMAR, Türkiye'deki Tarihsel Adlar/Türkiye'nin Tarihsel Coğrafyası ve
Tarihsel Adları Üzerine Alfabetik Düzende Bir İnceleme, İnkılâp Ktb. İstanbul
2009, s.78.

Building Modern Turkey

Author: Zeynep Kezer
Publisher: University of Pittsburgh Press
ISBN: 082298119X
Size: 52.10 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5424
Download Read Online
Bilge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar (Istanbul: İnkilap Kitabevi, 1993), 775. 79.
Recently, the study of republican “toponymical engineering” has become a rather
popular subject. For further and more detailed discussion, see Kerem Öktem, ...

Dersim

Author: Gürdal Aksoy
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750523288
Size: 46.94 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3592
Download Read Online
Merçil, konuyla ilgili tarih çalışmalarında genellikle Selçuklularla ilişkilendirilen
Armenşahların, sanıldığının aksine ... Bu özne, bir yandan Bilge Umar'ın yakın
zamanlardaki Türkiye'deki Tarihsel Adlar (İstanbul, 1993) çalışmasının etkisinden
, ...

The Sons Of Bayezid

Author: Dimitris J. Kastritsis
Publisher: BRILL
ISBN: 9004158367
Size: 26.91 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5341
Download Read Online
See Paul Wittek, “Von der Byzantinischen zur Türkischen Toponymie,” Byzantion
10 (1935): 52; Bilge Umar, Türkiye"deki Tarihsel Adlar: Türkiye"nin Tarihsel Co
̆grafyası ve Tarih- sel Adları Üzerine Alfabetik Düzende bir ̇Inceleme (Istanbul:
 ...

Islam N Kaynaklar 1

Author: Erol Sever
Publisher: Berfin Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti.
ISBN: 6054399322
Size: 26.26 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2776
Download Read Online
Burada adı geçen Carduenae veya Corduene, Elen yazımında genel olarak
Gordyana, Gordyene olarak aktarılan adın Latin yazımına uyarlanmış biçimidir (
Bilge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul 1993, Corduana maddesi).

Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giri

Author: Oğuz Tekin
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750513010
Size: 79.83 MB
Format: PDF, Docs
View: 5455
Download Read Online
Sevin, V., Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2001.
Talbert, R.J.A. ... Umar, B., İlkçağda Türkiye Halkı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1999.
Umar, B., Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1993. Yıldırım, R.

Osmanl N N K Kleri Ertu Rul Gazi

Author: Tarkan Suçıkar
Publisher: YEDİVEREN YAYINLARI
ISBN: 6059514669
Size: 78.31 MB
Format: PDF, Docs
View: 3033
Download Read Online
TAŞTAN, Yahya Kemal, “Osmanlı Devletini Kuran Hanedanının Soykütüğü”,
Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze Karakeçililer, ed. İsmail
Özçelik ... UMAR, Bilge, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul, 1993.
UZUNÇARŞILI, İ.

Milattan Nce Lgin Y Nleriyle Eski A

Author: Adem Işık
Publisher: Işık Yayıncılık Ticaret
ISBN: 9944766615
Size: 79.92 MB
Format: PDF, ePub
View: 2964
Download Read Online
Şenel 2009, Alaaddin ŞENEL, İnsanlık Tarihi, Ankara, 2009. Seeher 1999,
Jürgen ... Şenbark 1992, Sabahat ŞENBARK, TitusLivius, Roma Tarihi, İstanbul,
1992. ... 1993, Bilge UMAR, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul 1993. Umur
1982 ...