The Sons Of Bayezid

Author: Dimitris Kastritsis
Publisher: BRILL
ISBN: 9047422473
Size: 59.10 MB
Format: PDF, Docs
View: 5645
Download Read Online
Türkiye Diyanet Vakfi Islâm Ansiklopedisi. Edited by Kemal Güran. Istanbul:
Türkiye Diyanet Vakfı, 1988–. Umar, Bilge. Türkiye'deki Tarihsel Adlar: Türkiye'
nin Tarihsel Coğrafyası ve Tarihsel Adları Üzerine Alfabetik Düzende bir
İnceleme. Istanbul: İnkilâp Kitabevi, 1993. Studies Ahmed Refīķ. Küçük tārih-i '
Osmānī. Istanbul: Mațba'a-yı Hayrīye ve Şürekāsı, 1330 [1912-1913]. Akın,
Himmet. Aydın Oğullari Tarihi Hakkında Bir Araştırma. Istanbul: Pulhan Matbaası,
1946. Akman, Mehmet.

The Sons Of Bayezid

Author: Dimitris J. Kastritsis
Publisher: BRILL
ISBN: 9004158367
Size: 61.35 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6458
Download Read Online
Tanıklariyle Tarama Sözlüğü. Ankara: Türk Tarih Kurumu, !963-!977- Türkiye
Diyanet Vakfı islâm Ansiklopedisi. Edited by Kemal Güran. istanbul: Türkiye
Diyanet Vakfı, 1988—. Umar, Bilge. Türkiye'deki Tarihsel Adlar: Türkiye'nin
Tarihsel Coğrafyası ve Tarihsel Adları Üzerine Alfabetik Düzende bir inceleme,
istanbul: Inkilâp Kitabevi, 1993. Studies Ahmed Refik. Küçük târîh-i 'Oşmânî.
istanbul: Matba'a-yı Hayriye ve Şürekâsı, 1330 [1912-1913]. Akın, Himmet. Aydın
Oğullari Tarihi ...

Horasan Dan Anadolu Ya T Rkiye Tarihi

Author: Oğuz Ünal
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552200
Size: 12.12 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2079
Download Read Online
Bk. Bilge UMAR, Türkiye'deki Tarihsel Adlar/Türkiye'nin Tarihsel Coğrafyası ve
Tarihsel Adları Üzerine Alfabetik Düzende Bir İnceleme, İnkılâp Ktb. İstanbul
2009, s.78. 1348 “Yenice Köyü Köprüsü”, Isparta ilinin Gelendost ilcesi sınırları
içerisindedir. Bk. TOPRAKLI, Kaşıkçıbeli Zaferi, s.30, 51; 1349 “Kaşıkçıbeli”,
Isparta ili sınırları içerisindeki Anamas Dağlarının güneydoğu köşesini kaplayan
Dedegül Dağlarının eteklerinde, güneykuzey yönünde onbir km. uzunluğunda bir
dağbeli.

Building Modern Turkey

Author: Zeynep Kezer
Publisher: University of Pittsburgh Press
ISBN: 082298119X
Size: 48.61 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5350
Download Read Online
Arzu Öztürkmen, “Remembering through Material Culture: Local Knowledge of
Past Communities in a Turkish Black Sea Town,” Middle Eastern Studies 39, no.
2 (2003): 184–85. 78. Tekfur originates from the Armenian term Takavor,
meaning crown bearer, which in turn appears to have Persian origins in the word
Tacaver. Bilge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar (Istanbul: İnkilap Kitabevi, 1993)
, 775. 79. Recently, the study of republican “toponymical engineering” has
become a rather ...

Dersim

Author: Gürdal Aksoy
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750523288
Size: 80.73 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4992
Download Read Online
Fakat şimdi, farklı bazı siyasal ihtiyaçları tatmin edebilecek şekilde, bazı
araştırmacılarca yeni bir tarihsel özne dolaşıma sokulmuş gibidir. Bu özne, bir
yandan Bilge Umar'ın yakın zamanlardaki Türkiye'deki Tarihsel Adlar (İstanbul,
1993) çalışmasının etkisinden, öte yandan ise tarihleri Hititlere göre kısmen
belirsiz oluşundan olsa gerek, Luvilerdir. Umar, sözü edilen çalışmasında Türkiye
resmî sınırları içindeki yer adlarının –Kürtçe ve Ermenice olanların bir kısmı da
dahil olmak üzere– ...

Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giri

Author: Oğuz Tekin
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750513010
Size: 80.33 MB
Format: PDF, Docs
View: 918
Download Read Online
Talbert, R.J.A. (ed.), Atlas of Classical History, Routledge, Londra-New York,
1994. Tanilli, S., Yüzyılların Gerçeği ve Mirası. İnsanlık Tarihine Giriş. I: İlk Çağ,
Say Yayınları, İstanbul, 1994 (5. basım). Tekin, O., Eski Anadolu ve Trakya. Ege
Göçlerinden Roma İmparatorluğu'nun İkiye Ayrılmasına Kadar, İletişim Anadolu
Uygarlıkları, İstanbul, 2007. Umar, B., İlkçağda Türkiye Halkı, İnkılap Kitabevi,
İstanbul, 1999. Umar, B., Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul,
1993. Yıldırım ...

The Shimmering Paradise Of Empress Livia G Rele Liviopolis

Author: Aydın Kulak
Publisher: Aydın Kulak
ISBN:
Size: 78.11 MB
Format: PDF, Docs
View: 2853
Download Read Online
... Yapı/Necmettin Aygün/Karadeniz Araştırmaları Cilt-5, Sayı: 17/Bahar 2008, Syf.
75-111/ Erişim: Ocak 2013/http://www.zafersen.com/necmettin aygun.pdf K-21:
Türkiye'deki Tarihsel Adlar/Bilge Umar/İnkılâp Kitabevi/İkinci Baskı/İstanbul-2009/
Erişim: Ocak 2013/ http://www.idefix.com/kitap/turkiyedeki-tarihsel-adlar-bilge-
umar/tanim.asp?sid=VVRSGXTFBT1EFP0UL8SK K-22:Eynesi Köyü'nden
Çürükeynesil ve Sağlık Köyü/Ahmet Torun/Görele, Sağlık Köyü İnternet Sitesi/
Erişim: Mayıs ...

Milattan Nce Lgin Y Nleriyle Eski A

Author: Adem Işık
Publisher: Işık Yayıncılık Ticaret
ISBN: 9944766615
Size: 68.96 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7168
Download Read Online
... Bilge UMAR, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul 1993. Umur 1982, Ziya
UMUR, Roma Hukuku, İstanbul, 1982. Uçar 2010, Mustafa UÇAR, ”Paranın
Doğduğu Kent: Sardes”, Bursa, 2010. Uçar 1990,ŞahinUÇAR, Anadolu'da
İslamBizans Mücadelesi,İstanbul, 1990. Ünal 2007, AhmetÜNAL, Anadolu'
nunEnEski Yemekleri, İstanbul2007. Ünsal 1973, Behçet ÜNSAL, Mimari Tarihi,
İstanbul,1973. VernadskyKarpoviç 1943, George VERNADSKYMicheal
KARPOVİÇ , Ancient Russia, ...

Su Masal K Rt Co Rafyas Nda G L Ve Irmak Efsaneleri

Author: Müslüm Yücel
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053312487
Size: 26.68 MB
Format: PDF
View: 4317
Download Read Online
Umar, Bilge, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul 1993. — Ünsel, M. Ziya,
Anadolu Çizgisi, İstanbul 1964. — Yavuz, Muhsine Helimoğlu, Diyarbakır
Efsaneleri, İstanbul 1993. — Yücel, Müslüm, İbrahim, İstanbul 2000. — Zeki,
Mehmet Emin, Kürdistan Tarihi, Ankara 1992. — Zıllîoğlu, Mehmet, Evliya Çelebi
Seyahatnamesi, İstanbul 1965. — Xanî, Ehmedî, Mem û Zin, İstanbul 1996. —
Xenepon, Onbinlerin Dönüşü, İstanbul 1984. DERGİLER — Azizan, Herekol, (
Celadet Bedirhan) La ...