Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 14.13 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4426
Download Read Online
Ş r qüw 1 rin simvohı kimi veril n şeytan bu ovsun qarşısında aciz qaldığından
aradan çıxmağa m cbur olur. Metaforik anlamda bu qurdun ağzının bağlanması,
şeytanın uzaqlaşdırılması, ölümün qarşısının alınması, son n tic d is m
hsuldarlığın t min edilm si v insanların h yatının mühafiz edilm si m nasını daşıyır.
G miqayada çox rastlanan t svirl rd n biri d ilan r sml ridir. İlan ks r nallarda
dinamik h r k t v ziyy tind ayrılıqda, b z n is insan v heyvan t svirl ri ıl birlikd
verilmişdir. T dqiqatlar bu ...