Sessizlik Zaman

Author: Luis Martín-Santos
Publisher: Yapı Kredi Yayınları
ISBN: 9750829506
Size: 66.11 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5920
Download Read Online
Bunlara ve yemekyemekve tuvaletegitmekgibi dahabayağıişlere bir bakıma ayrım
gözetmeden dinsel kaygılardanve erdemlerden oluşmuş birzamana
uygulanabilir türdenbirtakvim uygulanıyor. Alnının kara yazısı. Boyun eğiş.
Burada gerektiği sürece sesini çıkarmadan kalmalı. Kıpırdamamalı. Düşünmeden
, yavaş yavaş bir boşlukta yoğunlaşıncaya dekduvarda birnoktaya
bakmayıöğrenmeli. Kendiliğinden bir gevşeme.Yoga. Sessizce uzanmalı.
Bireliyle yavaşçaduvara dokunmalı.

Sessizlik Kuleleri 2084

Author:
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789752733336
Size: 33.54 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6090
Download Read Online
BÜTÜN YAPITLARI > ROMAN KAAN ARSLANOĞLU SESSİZLİK KULELERİ -
2084- » Gelecekteyiz... 2084 yılında... 1984'ün karanlık dünyasının üzerinden ı
tam yüz yıl geçmiş... Beden ve zihin teknolojileri akıl almaz ölçüde I gelişmiş
durumda ve insanların beyinleri tıpkı bilgisayarlarınki gibi ; yeniden
yapılandırılabilir. . . Kimlikler, deneyimler, düşler, anılar kısacası t tüm insani
nitelikler yapay ve değiştirilebilir... ! 2084'te en karanlık kabuslarımız gerçek
oluyor! Ama hiç kimse gerçeğin i ...

T Rk Eye Ev R Uyarlama Oyunlar

Author: Gün Gencer
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1447888979
Size: 38.74 MB
Format: PDF, Mobi
View: 549
Download Read Online
(Sessizlik) Olabilir miydim? (Sessizlik) Ya o? (Sessizlik) Peh! (Sessizlik) Neriman
geldi bir kaç kere. Bir deri bir kemik, hayalet gibi ihtiyar orospu. Pek bir şey
yapamadım ama yine de iki parmaktan iyidir. Son seferi o kadar kötü değildi.
Nasıl becerebiliyorsun, bu yaşta dedi? Bütün ömrümce onun için sakladığımı
söyledim. (Sessizlik) Marmaris‟e gittim bir kere, yâni daha kısa pantolonluyken. (
Sessizlik. Şarkı söyler) Gün biter Devran döner Akşamın- (öksürük, sonra duyulur
duyulmaz) ...

12 Ulusal Turizm Kongresi

Author:
Publisher: Seher Matbaacılık Ltd Şti
ISBN: 6058797683
Size: 44.30 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2520
Download Read Online
Morrison ve Milliken (2000) tarafından örgütsel sessizlik “işgörenlerin işlerini ve
kurumunu iyileştirmeyle ilgili bilgi ve düşüncelerini kasıtlı olarak esirgemesi”
olarak tanımlanmaktadır (Pinder ve Harlos, 2001, s. 348). Örgütsel sessizlik,
işyerinde konuşmanın olmaması veya açık bir şekilde anlaşılabilecek bir
davranışın ortaya sergilenmemesidir (Dyne vd., 2003, s. 1364). Örgütsel sessizlik
; aktif, bilinçli, kasıtlı, amaçlı bir davranış olarak ele alınmakta ve incelenmektedir
(Çakıcı ve Çakıcı, ...

15 Ulusal Turizm Kongresi

Author:
Publisher: Detay Yayıncılık
ISBN:
Size: 21.37 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6670
Download Read Online
koşullardan memnun olmasalar da sessiz kalmayı tercih edebilmektedirler (
Kahveci ve Demirtaş, 2013, s. 53). Sessizlik kavramının kendi içinde ikili beş
fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonlardan ilki sessizlik, hem insanları bir
araya getirmekte hem de onları birbirinden uzaklaştırmaktadır. İkincisi, sessizlik,
hem insan ilişkilerine zarar vermekte hem de insanların aralarını düzeltmektedir.
Üçüncüsü, sessizlik hem bilgi sağlamakta hem de bilgiyi gizlemektedir.
Dördüncü olarak ...

Uzam N Poetikas

Author:
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789752734043
Size: 35.13 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 356
Download Read Online
Ve büyük sessizlik dalgaları, şiirlerde titreşir. Marcel Ray- mond'un güzel
önsözüyle yayımlanmış küçük şiir kitabında Pericle Patocchi, uzaklardaki
dünyanın sessizliğini tek bir dizede yoğunlaştınr: Yeryüzünün kaynaklarının dua
ettiğini duyuyordum uzaklarda. (Vingt potmes) Bir belleğe inermiş gibi sessizliğe
dalan şiirler vardır. Mi- losz'un şu büyük şiiri örnektir buna: Azgın rüzgâr ölü
kadınların adını Ya da herhangi bir yola yağan Kekremsi yaşlı yağmurun sesini
haykırırken Dinle ...

Dicle Nin Yakar

Author: Mehmed Uzun
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789752732285
Size: 79.89 MB
Format: PDF, Docs
View: 4608
Download Read Online
koymaya kalkışüysam, kör gözüm ve yarılmış yüzüm, sessizliğin sesini hatırlattı
bana; günden güne, yıldan yıla artarak. Büyüdükçe, hayat yolunda herzeni
konağa ulaştıkça, sessizliğin sesi de yüreğimi ve ruhumu sıktıkça sıktı. Kadir bilen
dinleyiciler, güzel delikanlılar, Yüreğimin kederle ağladığını ve her sessizliğin,
anlatılmaz bir sesin işareti olduğunu kime anlatabilirdim? Şimdi size Keke
Zerdeşt'in sorusu üzerine yüreğimin yeniden kederle ağlamaya başladığını ve
zamanın, ...