Ah Chp

Author: Yüce Ağanoğlu
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051276556
Size: 14.18 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3807
Download Read Online
CHP'nin temel doktrini olan Altı Ok orijinal haliyle şöyledir: 1-Cumhuriyetçilik, 2-
Laiklik, 3-İnkılâpçılık, 4-Milliyetçilik, 5-Halkçılık, 6-Devletçilik. Bunlardan
inkılâpçılık, zamanla devrimciliğe dönüşmüş, milliyetçilik ise daha sol bir söylem
gibi görünen ancak anlam itibarıyla pek bir farkı olmayan ulusalcılığa çevrilmiştir.
Peki neden bu kavramlar hiç yeniliğe tâbi tutulamaz, revizyona uğramaz? Bunun
karşısında bir engel veya herhangi bir yasa mı vardır? Varsa içerik olarak nelerdir
bunlar?

Marksist Reti

Author: Vladimir İlyiç Lenin
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053310522
Size: 20.84 MB
Format: PDF, ePub
View: 2409
Download Read Online
Vladimir İlyiç Lenin, Tonguç Ok. Feuerbach adlı çalışması da önemli. Çernişev'in
Bir Marksist'in Not Defteri adlı yapıtı (St. Petersburg 1908) Marksist eserlerden
yapılan bir dizi önemli alıntı içermektedir. Marx'ın ekonomi doktrinine dair yazılan
kalburüstü kitaplar şunlardır: Karl Kautsky, Karl Marx'ın Ekonomi Öğretileri,
Toprak Sorunu, Erfurt Programı ve pek çok broşür; Eduard Bernstein, Marx'ın
Ekonomi Doktrini. Kapital'in II. Cildi (Rusça çeviri 1905); Gabriel Deville, Kapital (
Kapital'in I.

Basiswissen F R Dolmetscher Deutschland Und Die T Rkei

Author: Mehmet Tahir Öncü
Publisher: Frank & Timme GmbH
ISBN: 3732901548
Size: 14.79 MB
Format: PDF, Kindle
View: 448
Download Read Online
sechs Pfeile m. Pl. altÖ ok sechs Prinzipien n. Pl. altÖ ilke Staatsdoktrinf. devlet
doktrini Staatsgebiet n. devlettopraklarÖ Staatspräsident m. CumhurbaûkanÖ
Staatsvolk n. yurttaûlar Unabhängigkeitsmarsch m. ùstiklal MarûÖ
Verabschiedung von Gesetzen f. yasalarÖn kabulü Verfassungsgericht n.
Anayasa Mahkemesi Volksverbundenheit f. millibaølÖlÖk Weltwirtschaftskrise f.
Büyük Buhran veya Büyük Ekonomik BunalÖmÖ Zur Gesamtfläche Türkei 3.3
Geographische Regionen ...

Geliyorum Diyen Ihtil L

Author: Can Kaya İsen
Publisher:
ISBN:
Size: 46.88 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7496
Download Read Online
İki buçuk sahifelik Atatürk ilkeleri ve «Kemalizm doktrini» ile toplantıya katılan 22
Şubatçılar, tek çare olarak ihtilâl yolunu öne sürmüşlerdi. Hiç kimse bu talebe «
Hayır» dememişti. Dar- be-i Hükümeti müteakip Kemalist bir partinin kurularak
işlerin bununla yürütülmesi fikri açıkça ortaya konulmuştu. Fakat sosyal, iktisadî
ve kültürel konularda belirli bir yön çizi- lemiyordu. 22 Şubatçılar adına konuşan
Mustafa Ok kendi anlayışı çerçevesi içinde «Kemalizm Doktrini» nin izahını
yapmış ve ...

Zgodovina Morale 2

Author: Dušan Kos
Publisher: Založba ZRC
ISBN: 9612549214
Size: 52.98 MB
Format: PDF, Docs
View: 5478
Download Read Online
54 Nasprotno je reformist Hugo iz Fleuryja († 1118) nasprotoval papeški doktrini
o podreditvi svetne oblasti duhovni, češ da je vsa oblast – tudi svetna – od Boga.
In kakor je ... ok. leta 114057 je bila »vzrok in posledica oblikovanja Cerkve v
samostojni pravni sistem«, protiutež posvetnemu pravu med porastom papeške
moči, oblikovana s stapljanjem novozaveznih in zgodnjekrščanskih pravil,
konciliarnih odlokov, krajevnih pravilnikov, predvsem pa dekretalnega prava.
Dekretalisti in ...

Belgelerle T Rk Tarihi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 43.95 MB
Format: PDF
View: 4397
Download Read Online
söylemi devletin resmi doktrini içine girmisti. Cumhuriyetçi liderler, özellikle
Mustafa Kemal, gazetecilerle yaptiklari konusmalar ve verdikleri demeçlerde,
Turk toplumunun henüz yeteri kadar gelismedigini ve sosyal simflar arasmda
henüz ... i> Alti Ok arasinda 1930 lu yillarda en belirgin olam halkçilikti.
Cumhuriyetçi yetkililer halkçilik adina yogun bir propagandaya giristiler ve ülke,
ulusal dayamsma fík- rini somutla§tiran yüzlerce Halkevi ile doldu. Halkçihk
fikirlerinin herkes tarafindan ...

Zgodovina Morale

Author: Dušan Kos
Publisher: Založba ZRC
ISBN: 9612548404
Size: 79.77 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4658
Download Read Online
Na prvi pogled nas morda preseneča soglasje obeh cerkvenih funkcionarjev, ki
bi morala biti po cerkveni matrimonialni doktrini tolerantna do vseh pravilno
sklenjenih porok. Saj sta bila, ker pa ni šlo za razveljavitev ... Njena sestra Marija
Izabela (1649/1651–1683/1685) se je ok. leta 1674 poročila z Lovrencem
Klančnikom, gornjegrajskim nakladninskim uradnikom, s katerim je živela v
Gornjem Gradu in se ukvarjala z vinsko trgovino. Ni čudno, da je ženi in potomce
svojega brata in ...

Cereyanlar

Author: Tanıl Bora
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750522176
Size: 40.21 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2385
Download Read Online
1965'te Alparslan Türkeş “yüzde yüz yerli ve millî bir idare sisteminin doktrini
olarak sunulan Dokuz Işık risalesinde görüşlerini programlaştırdı. “Çağımız
ideoloji ve kültür savaşı çağı” idi ona göre, bir doktrin ve propaganda cihazına
sahip olmak şarttı. Dokuz Işık'ın içeriğinden çok, bu ihtiyaca cevap verme işlevi
önemlidir. CHP'nin Altı Ok'una 'kontra' bir çağrışımı vardır; resmî ideolojiye hem
meydan okur hem onun üzerinde hak iddia eder gibidir. Dokuz rakamının Türk
kozmolojisinde ...

Author:
Publisher: Logos-A
ISBN: 9989581193
Size: 30.11 MB
Format: PDF, ePub
View: 7194
Download Read Online
... me|u percepcijata na znacite na povr{inata i interpreta- cijata“ Toj se zadr`uva
osobeno na komunikaciskite nedorazbirawa; koga doa|a do nedorazbirawe me|
u u~esnicite, analizata mo`e po- lesno da gi oddeli procesite na interpretacija. 7.
ZAKLU^OK Site ovie postapki definiraat novi temi i novi barawa na meto- di,
osobeno poradi neophodnosta bez prestan da se nadminuvaat grani- cite na nau
~nite disciplini. Bez da se zaboravi na pridonesot na ide- olo{kite doktrini, pred s#
na ...

B Y K Kin In K Sa Yk S

Author: Ferruh Sidar
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051277560
Size: 31.63 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1759
Download Read Online
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastederek; “-
Paşam, bu partinin doktrini yok,” deyişine, Atatürk'ün “- Elbette yok çocuğum,
eğer doktrine gidersek hareketi dondururuz,” deyişini de, görüşlerini desteklemek
açısından ... Başka bir deyişle, CHP programına 1931 Kurultayında giren “Altı Ok
İlkesi”yle birlikte (daha öncelerde de dillendirilse dahi) belirgin olarak “Kemalist”
Çok partili yıllardan sonra da “Kemalizm” kavram olarak dillendirilmeye
başlanmıştır.