Bir Milletin Yaratt Lider Mustafa Kemal Atat Rk

Author: Selâhaddin Demirkan
Publisher:
ISBN:
Size: 61.29 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5053
Download Read Online
Bundan dolayı ruhun kudreti uzviyet ve toplumu aşarak ihtiras halini aldığı zaman
kişilik kazanır ve iç hürlüğüne ulaşır. Ruhun hürlüğü arzuları oldurmakla değil,
onları olağanüstü geliştirmekle kazanılır. Tâ ki ihtiraslar meydana çıksın ve üstün
konulara çevrilerek sevgi (aşk) halini alsın. Kişilik bütün kudretini orada
kazanacaktır Eski ve yeni idealist hareketlerin kaynağı odur. Büyük dinler, ahlâk
akımları, ilim hamleleri onun eseridir. ihtiras ruhun bir konuya tutsak olması değil,
tam ...

S Mb L Soka N Tutsak Kad N

Author: Atilla Dorsay
Publisher: Remzi Kitabevi Publications
ISBN: 9789751406125
Size: 36.87 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6341
Download Read Online
... boyutsuz bir filmdir. ölüm döşeğinde ziyaret Evet, acımasız bir eleştiri.. . Gerçi
doğruları yazdığıma inanıyorum, ama o bunalımlı dönemde bir Türk filminin
bunca ilgi görmesi, sinemamıza zaman zaman gerçekten muhtaç olduğu o
iyimserlik aşılarından birini yapmış, Türkân'a da herhalde moral vermiş olmalıydı.
Cihan Ünal ise Türkiye'ye döner dönmez, Erler Film'e Halit Refiğ yönetiminde
İhtiras Fırtınası'm çekmeye girişti. Bu arada gelip Sibel'in Nişantaşı-Teşvikiye
semtindeki evinde ...

Bir Zg Rl K Tutkunu B Lent Ecevit

Author: Cüneyt Arcayürek
Publisher:
ISBN:
Size: 21.27 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2102
Download Read Online
Ecevit'in ihtiras sahibi olması eleştirilebilir miydi? Siyasete giren her insan için
olağandı ihtiras sahibi olmak. Hatta başarıya koşabilmek için tutsağı olduğu,
olması gereken ruhsal bir durumdu ve CHP-MSP ortaklığı Ecevit'e göre, "... Uzun
süre milli bütünlüğümüzü zedelemiş, kalkınma hamlelerimizi güçleştirmiş 'bazı
tarihi yanılgı'ların doğurduğu yapay ayrılıklara da son veren, bir yeni dönem
açmaktaydı ülkemizde..." Ecevit'in okuduğu hükümet programında MSP' ye övgü
sınır ...

Modern T Rk Iiri Modern T Rk Iirinin Tematik Panoramas

Author: Ali İhsan Kolcu
Publisher:
ISBN: 9789756122594
Size: 78.15 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4051
Download Read Online
... döküle yildiz Sular evrile çevrile Dögüse dögüse madde Degise tokusa madde
Madde bürün cazibesini tasidigi potansiyel güçte gösterir. islenmesiyle birlikte
gizli enerji güçleri ortaya çikar. Bu da insanlann iktidar ve güç istahim biraz daha
kabartir. Bunun ardindan mülkiyet ihtirasi gelir. Bir kez maddenin tutsagi olan ve
ondaki gücü kesfeden insan bir daha basim bu ihtirastan alamaz. Madde kendi
çagini ve paradigmasini yaratir. Ona hâkim olan 'öteki'ni esir et- mekten çekinmez
.

Y Rim Haziran

Author: Can Dündar
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750717678
Size: 20.16 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 778
Download Read Online
Tıklım tıkış vagonlarında vahşi bir itiş kakış; dumanında genzi yakan bir ihtiras
kokusu... Şüphesiz zamanla bu cinnet de ufukta yitip gidecek; lakin bizim için
başka katar yok ömrümüzün içinden geçecek. Görünen o ki kadınım, seninle biz,
“hayat” denen bu metruk peronda, üzerinde adres yazmayan mektuplar ...
sıkılmış plastik bir gül dalının teybinde tutsak... Korkuyorum gülüm; “Seni
seviyorum,” desem sana, plastik kokacak. * * * A kadınım, A hüznümün bahçesi!..
Görmem mi Kadınım ...

K T Y Netilen T Rkiye

Author:
Publisher: Kitap Yayinevi Ltd.
ISBN: 9756051094
Size: 29.89 MB
Format: PDF, ePub
View: 5729
Download Read Online
İHTİRAS VE SİYASET "İktidar, iktidara düşkün olmayanlara verilmeli." A. Einstein
Kamuoyu ve seçmenlerin hiç hoşlanmadığı şeylerin başında, politikacıların
ihtirası ve eline geçirdiği koltuğa yapışması gelir. Gerçekten de, toplumların
karşılaşabileceği en kötü durumlardan biri, ihtiraslarına tutsak olmuş kişiler
tarafından yönetilmek. Bunu en iyi bilenlerden biri Ecevit: - [Bir siyaset adamının]
bütün dünyası siyaset olursa, siyasette yenildi mi veya siyasetten ayrılmak
zorunda kaldı mı ...

Nsan Ms L Ktan Kurtulu

Author: Ergun Zoga
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051276602
Size: 12.72 MB
Format: PDF, ePub
View: 4915
Download Read Online
Çünkü kişi kendi bilgi, tecrübe ve duygularının oluşturduğu bir pencereden
hayata bakmaya ve kendi “at gözlükleri” ile çevresini görmeye tutsak edilmiştir.
Dolayısıyla, daha ileri boyutta beyinsel eyleme girişecek ... Bu ise kimseyi
memnun etmeyecektir. O halde kişinin ölünceye kadar ya hırs, kin, ihtiras vs. gibi
iç dünyasının ya da anne, baba, arkadaş, amir, komşu vs. gibi beraber
yaşadıklarının oluşturduğu dış dünyasının “kul”u olması, galiba bilinçsizce
arzulanmaktadır. Özellikle 44.

Die Lieder Des Papageien

Author: Gisela Procházka-Eisl
Publisher: LIT Verlag Münster
ISBN: 9783825886479
Size: 25.84 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2918
Download Read Online
Bulunuyorsun ama bugün ge?kin ya§inda, Körpe, nazh gelinler duruyorken kar§
inda, Senin de kavak yeli eser belki ba§inda, Übeydullah Efendi, Allah kolayhk
versin! 182:3 igne: Papasm §arkisi 14-silbig, 7+7 [Sen sinot meclisinde
Samatya1027 papasinin sakah kesilecek - gazetelerden] Yeridir bundan sonra
gece gündüz tutsak yas, Agla kör talihine, gitti sakahn papas! Kü?ük bir kiza kar§i
bu ne ?irkin ihtiras Agla kör talihine, gitti sakahn papas! Asabini titretmi§ bir ?
apkmhk hevesi, ...

S Ylev Nutuk

Author: Kemal Atatürk
Publisher:
ISBN:
Size: 76.90 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7487
Download Read Online
... levazım subayı Tamlama: izafet terkibi Tamu: cehennem Tanık: şahit
Tanımlamak: tarif etmek Tanıtlamak: ispat etmek Tarihsel anı: tarihî hatıra
Tartışmak: münakaşa etmek Tasarım: tasavvur Tekdüzeli: biteviye Temsilciler
kurulu: heyeti temsiliye Tepki: aksülamel Tinsel: manevî Toplumsal: içtimaî Töre
içi: ahlakî Tutanak: zabıt Tutku: ihtiras Tutkulu: ihtiraslı Tutsak: esir Tutucu:
muhafazakâr Tutuklamak: tevkif etmek Tutuklu: mevkuf Tutum: hareket, icraat
Tutumsal: iktisadi Tümden: hep, ...