Bibbia N 2 Italiano Turco

Author: TruthBeTold Ministry
Publisher: TruthBeTold Ministry (PublishDrive)
ISBN: 8283817809
Size: 17.89 MB
Format: PDF, ePub
View: 2317
Download Read Online
RAB, bütündünya krallıklarınıntek Tanrısı sensin. Yeri, göğü sen yarattın. 2 Re 19:
16 igd O Signore, inchina il tuo orecchio, e odi; o Signore, apri gli occhi tuoi e
vedi; ed ascolta le parole di ... 2 Re 19:18 igd ed hanno gittati nel fuoco gl'iddii
loro; perciocchè essi non erano dii, ma opera di mani d'uomini, pietra e legno;
perciò li hanno distrutti. turİlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlartanrı değil, insan
eliyle biçimlendirilmiştahta vetaşlardı. 2 Re 19:19 igd Ma ora, o Signore Iddio
nostro, ...

T Rk E Talyanca Ncil

Author: TruthBeTold Ministry
Publisher: TruthBeTold Ministry (PublishDrive)
ISBN: 823390595X
Size: 73.90 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7619
Download Read Online
Tarihler 28:5 turİşte bu nedenle Tanrısı RAB Ahaz'ı Aram Kralı'nın eline teslim etti.
Aramlılar onu bozguna uğrattılar, halkından birçoğunu tutsakalıp Şam'
agötürdüler. Ayrıca onu ağır biryenilgiye uğratan İsrail Kralı'nın eline de teslim
edildi. itr Perciò l'Eterno, il suo Dio, lo die' nelle mani del re di Siria; ei Siri lo
sconfissero, e gli presero un gran numero di prigionieri che menarono a
Damasco. E fu anche dato in mano del re d'Israele, che gl'inflisse una grande
sconfitta. 2. Tarihler 28:6 tur ...

T Rk E Talyanca Ncil No2

Author: TruthBeTold Ministry
Publisher: TruthBeTold Ministry (PublishDrive)
ISBN: 8233905968
Size: 34.57 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3724
Download Read Online
tur"Ey Keruvlar* arasındatahtkuran İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB,
bütündünya krallıklarınıntek Tanrısı sensin. Yeri, göğü sen yarattın. igd O Signore
degli eserciti, Iddio d'Israele, che siedi sopra i Cherubini, ... Assiri hanno distrutti
tutti que' paesi, e le lor terre; Yeşaya 37 :19 turİlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü
onlartanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiştahta vetaşlardı. igd ed hanno gettati
nel fuoco gl'iddii loro; perciocchè non erano dii, anzi opera di mani d'uomini,
pietra, ...

Bibbia Italiano Turco

Author: TruthBeTold Ministry
Publisher: TruthBeTold Ministry (PublishDrive)
ISBN: 8283817000
Size: 76.42 MB
Format: PDF, ePub
View: 3931
Download Read Online
E fu anche dato in mano del re d'Israele, che gl'inflisse una grande sconfitta.
turİşte bu nedenle Tanrısı RAB Ahaz'ı Aram Kralı'nın eline teslim etti. Aramlılar
onu bozguna uğrattılar, halkından birçoğunu tutsakalıp Şam'agötürdüler. Ayrıca
onu ağır biryenilgiye uğratan İsrail Kralı'nın eline de teslim edildi. 2 Cronache 28:
6 itr Infatti Pekah, figliuolo di Remalia, uccise in un giorno, in Giuda,
centoventimila uomini, tutta gente valorosa, perché aveano abbandonato l'Eterno
, l'Iddio dei loro ...

T Rkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 53.41 MB
Format: PDF, ePub
View: 5615
Download Read Online
371-375; Kraldag'a G.L. Bell in ziyaretinden 34 yıl sonra (1939'da) H.G.
Güterbock bir ziyaret yapmıştır (Güterbock 1947, 48-51). Yine buraya 1963'te P.
Meriggi (Meriggi ... Bu dağın en uç noktasında, bugün televizyon vericilerinin
olduğu yerin kuzey-dogusunda bulunan kilise kalıntılarının hemen altında kral
tfartapuS ile ilgili iki hiyeroglif yazıt bulunmaktadır: Karadağ 1 yazıtı: 1 Bu
bölgedeki Göğün Fırtına Tanrısı, Büyük Dağ Tanrısı (ve) her tanrı (için?) Büyük
Kral, Günes (Majeste) ...

Yaz L Kaynaklara G Re Milattan Nce Bir Binde Mezopotamya Anadolu Ili Kileri

Author: Mehmet Kurt
Publisher:
ISBN:
Size: 49.22 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5567
Download Read Online
C. HİYEROGLİF YAZITLAR Karadağ Yazıtları Karaman'ın kuzeyinde volkanik bir
dağ kitlesi olan Karadağ'ın tepesinde bulunan Hartapuš'a ait hiyeroglif yazıtları,
ilk defa W. M. Ramsay ve G. L. Bell yayımlamışlardır. Böylece sözü edilen
kitabeler, bilim adamlarının dikkatini çekmiş ve çok sayıda gezi yapılarak, yayım
yapılmıştır”. Karadağ I Yazıtı (Resim 1)*: “1 Bu bölgedeki” Göğün Fırtına Tanrısı,
Büyük Dağ Tanrısı (ve) her tanrı (için?),Büyük Kral Majeste Bartapuš2 Bütün
ülkeleri ...

Dersim

Author: Gürdal Aksoy
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750523288
Size: 61.53 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1722
Download Read Online
Savaş, Ö.S. (2002) “Hititlerde Fırtına Tanrısı ile Boğa Kültü Üzerine Bazı
Gözlemler ve Yorumlar”, Archivum Anatolicum, s. 5. Savory, R. M. (1985) “Abbas I
”, EIr, C. I. Sayce, A.H. (1882) “The Cuneiform Inscriptions of Van, deciphered and
translated”, JRAS (Yeni Seriler), C. 14. ... Seidler, G.L. (1980) Bizans Siyasal
Düşüncesi, (çev.) Mete Tunçay, Ankara: AÜSBF. Seropyan, Sarkis (2003) Can
Gülüm Anahit ve Kazben. Ermeni Tanrıları Konuşuyor, İstanbul: Belge. Sethna,
Hormazd N.

Sl M Ansiklopedisi Gelibolu Haddesen

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 65.32 MB
Format: PDF
View: 1553
Download Read Online
Su tanrıçası Chalchiuhtlı- cue'nin nezaret ettiği dönemin sonunda bir turan gelip
insanları balığa dönüştürmüştür. 5. Hareket Güneşi. Aztek- ler'in de yaşamış
olduğu son kozmik dönemin adı dünyayı sona erdirecek olan zelzeleyi haber
vermektedir; nezaretçi tann güneş tanrısı Tonatiuh'tur. Her dönemin sonunda
tamamen yok edilen ve ardından daha yüksek bir ... elMilel (Kîlânî). l, 230 232;
G. L. Berry. Religions of the VVortd. Ne* York 1873, s. 24, 36-40, 53, 56-58; J. F.
Oar- ke.

Orta Asya T Rk Imparatorlu U

Author: Sencer Divitçioğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 19.70 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4405
Download Read Online
Bir kişi bu yoruma katılmaz. Clauson (ED) yasar fiilini to loose = gevşetmek
olarak almış "zaman tanrısı (acıları) gevşetir" gibi. Benim ki biraz farklı: Zaman
Tanrısı acıları gizler. Peki ama nasıl bir ... Savımı irdelemek üzere şu metinlere bir
göz atalım: "tengri teg tengride bolmış türk bilge qağan bu ödke olurtum " (KT
T. T. Gl) (Tengri gibi, Tengri'de olmuş Türk Bilge Kağan bu zamana (tahta)
oturdum.) "tokuz oğuz mening budunum erti tengri yir bulğaqm üçün ödünge küni
tegdük üçün yağı ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author: Türkiye Diyanet Vakfı. İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü
Publisher:
ISBN:
Size: 39.22 MB
Format: PDF, ePub
View: 6735
Download Read Online
Su tanrıçası Chalchiuhtli- cue'nin nezaret ettiği dönemin sonunda bir tûfan gelip
insanlan balığa dönüştürmüştür. 5. Hareket Güneşi. Aztek- ler'in de yaşamış
olduğu son kozmik dönemin adı dünyayı sona erdirecek olan zelzeleyi haber
vermektedir; nezaretçi tann güneş tanrısı Tonatiuh'tur. Her dönemin sonunda
tamamen yok edilen ve ... 71 ; Şehristanî. el-Milel (Kîlânî), I, 230- 232; G. L. Berry,
Religions of the World, New York 1873, s. 24, 36-40, 53, 56-58; J. F. Clar- ke. Ten
Great ...