D Rt Yaprakl Yonca

Author: Bircan Usallı Silan
Publisher:
ISBN:
Size: 29.92 MB
Format: PDF, ePub
View: 7272
Download Read Online
Ben evimde görmüs oldugum seyleri kendi evim- de de uyguladim. Annem
masaya oturmadan babam asla otur- mazdi. Benim en büyük, rahmetli olan abim
evli, ben de evliyim. Suadiye'de yazhk evimiz var. Annem babam bizleri öglen
yemege çagirdilar. Çocuklanmizla gittik. Gülsah vardi. Yemek yedik. Kahve
içiyoruz. Babam beni çagirdi, "Otur suraya," dedi. "Bak, kanna sahip çik," dedi.
Baban? Degerini bil anlaminda. . . Bugün iki gelinim de burada, hangi- si Hülya
Koçyigit sasirdim ...

T Rkmen Atas Zleri Ve Bilmeceleri

Author: Muhittin Gümüş
Publisher:
ISBN: 9789757287452
Size: 30.11 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3250
Download Read Online
Safkan atlar semiz olur, koç yigitler temiz olur. Bedew atlar semiz bolar, goç
yigitler tämiz bolar. Safkan çul içinde, cevher kül içinde. Bedew — jul içinde,
göwher — kül içinde. Saghgin degerini bil, hasta olmadan önce hastahgin
degerini bil, ölmeden önce. Sagligiñ gadnni bilgil, hasta bolmazdan burun,
hastalik gadnm bilgil, täki ölmesden burun. Saghk olursa beylik olur. Saglik bolsa
, beglik bolar. Saghk zenginligim, bahtimdir. Saglik — bayligim, bagtim. Saghkh
hazirlanana kadar ...

Basit Ya A Mutlu Ol

Author: Haluk Öztekin
Publisher: kitapoku
ISBN:
Size: 17.90 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1982
Download Read Online
BASİT YAŞA MUTLU OL HALUK ÖZTEKİN Zaman, beklerken çok yavaş, korkarken, kederliyken çok uzun, sevinçliyken çok kısadır.

Yeni Yayinlar

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 51.80 MB
Format: PDF
View: 4859
Download Read Online
Kltaba gerçek degerini vermemig, verememis. bir ülkede bir «bibliyografya»
dergisinin daha cok ilgi itopliyabileceglni sanmak dogru olmaz elbette. Bu bilinen
bir gerçek. Ki§iyi flzen bu degil. Klsiyi Uzen, kitabm degerini bil- mesl
gerekenlerin, aydin Wsi oldugunu sananlann ya da oyle olmasi gerekenlerin.
büyük maddi imkânlura sahip kurumlan yönetenlerin. . . «Yeni YayinJiar» m
yayini- m sürdürebilmesi, çikaranlarin çaligma gü- cünü, yümazligini,
ülkücülügiinü guster- mez mi?

Fuzul

Author: Cemil Yener
Publisher:
ISBN:
Size: 61.85 MB
Format: PDF, Docs
View: 380
Download Read Online
Kizini sorguya çeken annenin konusmalan arasinda su sözler de var: Temkini
cünuna kilma tebdil Kizsen ucuz olma kadrini bil r Oglan aceb olmaz olsa âsik
Asiklik isi kiza ne lâyik (4) Oysa sairin, yetkin kiz olarak betimledigM Leylâ, deli-
cesine âsiktir. Hadikatü's-Suadâ'da, uçmaktan çikanldik- lannda Ädem'den ayn
kalan Hawa da âsikti. ... ucuz olma, degerini bil. Og- lan, âsik olsa sasilmaz,
âsiklik kiza yakisir mi? Girmisdi hisara genc mânend Urmuçdi ayaga pendden
bend Ne bir 75.

T Rk Leh Elerinde Kar La T Rmal Ekil Ve C Mle Bilgisi

Author: M. Metin Karaörs
Publisher:
ISBN:
Size: 40.94 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4587
Download Read Online
7 Bilgil öz haddirigni vü bî-had ri'äyet kil edep Ey Nevayi, seyh yamnda ne kadar
çok hürmet görürsen, yine de kendi degerini bil ve simrsiz sekilde saygili olmaya
özen göster. Cän mu yä la'lirig cüçükdür disem aççiglanmagil 51.2 Nükte
mübhem bolsa ey cän u cihän sormak ni 'ayb ôurbet icre-min öler gäletde dimeij
zinhär59. 2 Çikip ün yiglasam gam çämi ol meh-vesni yäd eylep Gam aksami o
ay yüzlüyü amp sesimi у üseI tip agJasam, gözyasim ulusu aglatir, ähim
feIegiyakar.

Yaban N Adamlar

Author: Tarık Dursun K.
Publisher:
ISBN:
Size: 72.56 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 464
Download Read Online
Sen bunun degerini bil! Ah yavrum, vah yavrum!.» dedi. Devresine belime bir
rover astim: Hadi çikin bakahm er ki§iyseniz karsima yine... dedim. Beni biraktilar,
Zehra bacima bulastilar. înekçigini çobandan ayirip uçuruma ittiler de, «hayvan
kismi... sii- seyim derken.. iste...» dediler. Uyurduk, evi baskinladilar. Ta§lar yagdi
. Kasabaya gittim, katina çiktim: «Kaymakam..» dedim. «Köylük yerimizde bir Kör
Harun aga var, cümlemizi kiyam eder. Son defa kâgitlar düz- dü, kayitlar dü§ürdü
; ...

Araya Par A Giren Y Llar

Author: Cihan Demirci
Publisher:
ISBN:
Size: 73.67 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 748
Download Read Online
Çünkü "kayip" olmaktan çok, "kayik" olmak gibi bir durum söz konusudur 2000'li
yillann gençleri için. Zira tüm siddetiyle ahlaki ve sosyal bir erozyon
yasanmaktadir onlann gençlige adim attikla- n günümüz Türkiye'sinde. Her türlü
sekilde dibe oturmus, bilim adamlan- ni sürekli sasirtarak dibin daha da dibini
bulmayi basaran bir toplum var- dir artik bugünün sizofrenik Türkiye'sinde... Yani,
insan zaten degerini bil- medigi-bilemedigi bir degeri kaybedemez. Bu nedenle
bizler gibi kayip ...

Airin Kedisi

Author: Adnan Binyazar
Publisher:
ISBN:
Size: 79.82 MB
Format: PDF, Docs
View: 7563
Download Read Online
Bir gidi§imde, sicak miyavlamalarla pantolonumun paçasina bile sürtünmüstü.
Nasil olmu§sa, hiçbir olayda duygulanni gizleyemeyen §air susmu§, ag- zindan
dirhemle laf çikan e§i, dudaklannin zarif bü- kümlü gülü§üyle bu olaya
sevindigini belirtmi§ti. E§inin sevindigini görünce, §air, içinin alevini agzin- dan
ta§irarak konu§mu§, girtlaginin gevrek sesiyle, "Degerini bil, Adnan, peygamber
gelse bu kedi kim- senin yaninda miyavlamaz! Kanm da kimseye bu gülü§üyle
gülmez!" demi§ti ...