Zigzag Cennet Cehennem 02

Author:
Publisher: Metin KILIÇ
ISBN:
Size: 33.50 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6158
Download Read Online
Allah'ın şeytan'ı kurtarmak gibi bir mecburiyeti yok. Şeytan kendini kurtarmalıydı. (
İkna olup, mutmain/tatmin olmalıydı.) İbrahim ve İblis'in farkı budur. Allah İbrahim'i
dost edindi. Onun sunduğu dini en güzel ve tek makbul kıldı. Oysa Allah şeytanı
da (İB+lis) neredeyse dost edinmiş gibi cennete almıştı, ama İB+RAHİM
bambaşkaydı elbette... Ben hiçbir şey değilim ben sizden üstün değilim biz bir
SAF tutmuş ekibiz (MİH) hiçbirimizin diğerinden üstünlüğü yok. Üstünlüğümüz
MİH ...

Melekler Korusun

Author: Debbie Macomber
Publisher: Epsilon Yayincilik Ltd. Sti
ISBN: 9944826359
Size: 33.29 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1478
Download Read Online
Cennet Gibi'de bir kez daha yemek yiyeceksin. Belli ki o gece aşçı havasında
değilmiş.” “Belli ki.” Aren sesindeki alaycılığı bastırmaya çalıştı. “Eğer birkaç yüz
kişi, aşçıyı savunmak için birbiriyle yarışıyorsa, o restorana ikinci bir şans
verilmesinin şart olduğuna inanıyorum.” “Peki.” Ama Aren'in orada bir kez daha
yemek yemek için can attığı söylenemezdi. “Bunu en kısa sürede yap.” “Yapılmış
bil. Ancak...” “Evet?” Sandy dikkatini yeniden bilgisayar ekranına çevirmişti bile.
Aren'e baktı.

Mektubat

Author: Bediüzzaman Said Nursi
Publisher: Risale Press
ISBN:
Size: 16.17 MB
Format: PDF
View: 4089
Download Read Online
Sual: Rivayetlerde gelmiş ki:“Deccal'ın bir yalancı Cennet'i var; kendine tâbi'
olanlarıona atar. Hem yalancı bir Cehennemi var; tâbi'olmayanları ona atar.
Hattâo kendi merkebinin de bir kulağını Cennet gibi,bir kulağını da Cehennem
gibi yapmış. Azamet-i bedeniyesi bu kadardır,şu kadardır...” diye tarifat var?
Elcevab:Deccal'ın şahs-ı surîsi insan gibidir. Mağrur, firavunlaşmış, Allah'
ıunutmuşolduğundan; surî, cebbaraneolan hâkimiyetine, uluhiyet namınıvermiş
bir şeytan-ıahmaktır ve ...

Kur An Nas L Renelim Okuyal M Anlayal M

Author: Mehmed Paksu
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051319786
Size: 55.76 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6347
Download Read Online
Kur'ân, Cenneti ve ebedi saâdeti anlatırken âbı kevser gibi hoş, Cennet çeşmesi
gibiakıcı,Cennet meyveleri gibitatlı,hurielbisesigibi güzeldir. Kıyametve
Cehennemdenbahsederken, küfürehlinin kulağında kaynayankurşun gibi,
beyninde alevlenen ateşgibi, damağında yanan zakkum gibi, yüzünde hücuma
geçen Cehennemgibi, midesine acı dikenli otgibi tesir eder. AyrıcaCehennem
gibi bir azap memurunun, öfkesinden ve kızgınlığından parçalanma derecesine
gelmesi,Kâinat ...

Allah Kel Mi Kur N I Ker M Ve A Iklamali Meal

Author: Ali Ünal
Publisher: Blue Dome Press Inc
ISBN: 1682065189
Size: 15.29 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1610
Download Read Online
gireceği Cennet mi olduğu konusu ihtilâflıdır. Burada bir üçüncü şık olarak, gerek
Allah (c.c.), melekler ve Âdem arasında geçen hadise, gerekse meleklerin ve İblis
'in insanla denenmesi hadisesinde Âdem, bütün insanlığın temsilcisi, prototipi,
İblis de şeytanlığın temsilcisi ve prototipi gibidir. Bu iki hadiseyle birlikte, Hz.
Âdem'in eşiyle beraber cennete konma hadisesi de, Âdem oğullarının
sulblerinden zürriyetlerinin alınıp Allah'ın Rubûbiyetine şahit tutulmaları (7: 172)
gibi bir başka ...

Hakk N Kel M Kelamullah

Author: Murat Balıbey
Publisher: NUH YAYINLARI
ISBN:
Size: 79.33 MB
Format: PDF, Docs
View: 7358
Download Read Online
Övme makamının binler misallerinden, başında “Elhamdulillâh” (Allah'a hamd ve
şükür olsun) olan beş sûrede Kur'an'ın açıklamaları Güneş gibi parlak, yıldız gibi
süslü, semavat ve zemin gibi haşmetli, melekler gibi sevimli, dünyada yavrulara
rahmet gibi şefkatli, âhirette Cennet gibi güzeldir. Kötüleme ve sakındırma
makamının binlerce misallerinden kötüleme ve ceza verme makamının binler
misallerinden, “Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?” (Hucurât
Sûresi, 12) ...

S Zler

Author: Bediüzzaman Said NURSİ
Publisher: Risale Press
ISBN:
Size: 52.25 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6584
Download Read Online
Evet tergib ve terhib, medih ve zemm, isbat ve irşad, ifham ve ifham (a 44 a-ā)
gibi bütün aksam-ı kelâmiyede ve tabakat-ı hitabiyede beyanat-ı Kur'aniye en
yüksek mertebededir. Meselâ: Makam-ı tergib ve teşvikte hadsiz misallerinden,
meselâ Sure-i J·i · J* de beyanatı, °(Haşiye-1) âb-ı kevser gibi hoş, selsebil
çeşmesi gibi selasetle akar, cennet meyveleri gibi tatlı, huri libası gibi güzeldir. o
Makam-ı terhib ve tehdidde pek çok misallerinden meselâ: J* · suresinin başında
beyanat-ı ...

Nan Ve Badet Lmihali

Author: Mehmed Paksu
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051319735
Size: 12.39 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1499
Download Read Online
Cehennem de cennet gibi u anda mevcuttur. Cehennemin yaratılması ve varlıı
öyle zaruridir ki mesela bir memlekette hiç cezaevi olmasa fakat bir cani çıksa
birçok suç ilese oranın idarecisi mutlaka bir cezaevi yapacak, o suçluyu oraya
koyacaktır. Bu örnekte olduu gibi, kâfir de nihayetsiz manevî cinayeti ile
cehennem gibi bir azap yerinin varlıını gerekli kılmaktadır. Cenab-ı Hak da
cehennem gibi bir azap yerini yaratacak ve yaratmıtır. Ahirete imanın bize ne
faydası vardır? Çocuklara ...

Nefislerin Terbiyesi

Author: Eşrefoğlu Rûmî
Publisher: Sufi
ISBN: 6059778100
Size: 16.94 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1863
Download Read Online
Eşrefoğlu Rûmî. görüldüğü gibi, Allah kendilerinden razı ve hoşnuttur;
kendilerine bu ululuk ve izzeti verdi. Cennet gibi daha büyük bir ululuk ve izzet
onları beklemektedir.” Melekler tarafından mahşer meydanına getirilen mü'minler,
nebîlerin ve Hak dostu velîlerin bulunduğu sağ tarafta durur. Amellerinin
tartılması için teraziye götürüldüklerinde, bir kez “La ilahe illallah” demiş
olmalarının bütün günahlarından ağır geldiği görülür. Kardeşim! Bunlar, senin ve
benim gibi gafletle “La ilahe ...