Canlilardaki Fedakarlik

Author:
Publisher: GLOBAL YAYINCILIK
ISBN: 9757986860
Size: 58.95 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6255
Download Read Online
Ünlü evrimci Stephen Jay Gould doğadaki fedakarlığın evrim için "can sıkıcı bir
problem"21 olduğunu ifade ederken, evrimci Gordon R. Taylor ise canlılardaki
fedakarlık için "evrim teorisine büyük engel teşkil etmektedir" diyerek evrimcilerin
karşı karşıya oldukları çıkmazı dile getirir. Doğanın fedakarlık, şefkat gibi
bütünüyle manevi öğeler içermesi, tüm doğayı maddenin rastlantısal etkileşimleri
olarak gören materyalist bakış açısına kesin ve net bir darbe vurmaktadır. Ancak,
yenilgiyi ...

Man Abuk Anlamak 3

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 53.38 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1933
Download Read Online
Evrimci profesörlerden Dr. Cemal Yıldırım, bir annenin yavrusuna olan sevgisi
gibi davranışların evrim mekanizmaları ile açıklanamayacağını şöyle ifade
etmektedir: Annenin yavru sevgisini, hiçbir ruhsal öğe içermeyen "kör" bir
düzenekle (doğal seleksiyon) açıklamaya olanak var mıdır? Biyologların (bu
arada Darwincilerin) bu tür sorulara doyurucu yanıt verdiklerini söylemek güçtür,
kuşkusuz. (Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık, s. l85) 8l* Canlılardaki
fedakarlık ve benzeri ...

Evrim A Maz 1 Cilt

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 39.12 MB
Format: PDF, ePub
View: 712
Download Read Online
Michael Behe canlılardaki mükemmel tasarımın Allah'›n varl›¤›n›n delillerini
sergiledi¤ini ifade etmektedir. Bencil Gen kuram› (Self›sh Gene theory)
Canlılarda görülen fedakar davranıfllar, evrimciler tarafından açıklanamayan
önemli bir konudur. (bkz. Fedakarlık bölümü) Örne¤in, erkek ve difli penguenler,
yavrularını adeta "ölümüne" korurlar. Erkek penguen, yavrusunu 4 ay ayaklarının
arasında hiç ara vermeden tutar. Bu süre içinde yemek de yiyemez. Difli penguen
ise bu sırada ...

Allahin Munis Sanatindan

Author:
Publisher: GLOBAL YAYINCILIK
ISBN: 9758801007
Size: 77.84 MB
Format: PDF, Docs
View: 4733
Download Read Online
(Canlılardaki olağanüstü fedakarlık, özveri ve yardımlaşmanın doğadaki örnekleri
hakkında bilgi edinmek isteyenler için bkz. Harun Yahya, Canlılardaki Fedakarlık
ve Akılcı Davranışlar, Vural Yayıncılık) İÇGÜDÜLER EVRİMLE AÇIKLANAMAZ
Evrimcilerin başvurmak istedikleri bir başka aldatmaca da, insan davranışları ve
hayvan davranışları arasında bir benzerlik kurularak, insan ve hayvanın ortak bir
atadan geldiği ve bu davranışların da ortak bir atadan kuşaktan kuşağa
aktarıldığı ...

Evrimcilere Net Cevap 2

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 35.26 MB
Format: PDF, ePub
View: 1157
Download Read Online
... yöneltmektedir: Eğer doğal seleksiyon, bireyin yaşama şansını ve çoğalmasını
garanti eden özelliklerinin seçilimi ise, kendini feda eden davranışları nasıl
açıklayacağız?"0 Elbette kendisi de evrimci bir bilim adamı olan Iohn Maynard
Smith'in bu sorusuna evrim teorisi adına verilecek bir cevap yoktur. (Canlılardaki
olağanüstü fedakarlık, özveri ve yardımlaşmanın doğadaki örnekleri hakkında
bilgi edinmek isteyenler için bkz. Canlılardaki Fedakarlık ve Akılcı Davranışlar,
Harun Yahya ...

Darwinistlerin Bekledi I Cevaplar

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 22.56 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6659
Download Read Online
Ünlü bir evrimci olan John Maynard Smith canlılarm bu özellikleri üzerine
evrimcilere şöyle bir soru yöneltmektedir: Eğer doğal seleksiyon, bireyin yaşama
ihtimalini ve çoğalmasını garanti eden özelliklerinin seçilimi ise, kendini feda
eden davranışları nasıl açıklayacağız?78 Elbette kendisi de evrimci bir bilim
adamı olan John Maynard Smith'in bu sorusuna evrim teorisi adına Verilecek bir
cevap yoktur. (Canlılardaki olağanüstü fedakarlık, özveri ve yardımlaşmanın
doğadaki örnekleri ...

K Yamet G N

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 52.62 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5820
Download Read Online
HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH. Darwinistler içgüdü olarak
adlandırdıkları canlılardaki akılcı davranışların ve fedakarlık özelliklerinin
tesadüfen ortaya çıktığını iddia ederlerken, bu içgüdü kavramının canlılarda ilk
olarak nasıl meydana geldiği, nasıl yönlendirildiği ve nesiller boyunca nasıl
devam ettiği konularında açıklamasız kaldıklarını düşünmezler. Papağanlar ve
balıkçıl kuşları kanatlarını temizlemek için bir çeşit "toz". www.yenibilgiyenikonu.
com www.benzersizilkler.

Darwinistler Neleri D Nmezler

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 75.80 MB
Format: PDF
View: 5144
Download Read Online
ı. lgili-:ı ' I_ğ'hifl'Darwinistler, canlılığın şuursuz tesadüfler sonucunda oluştuğunu
iddia ederken, ışıktan maksimum verim elde eden ve neredeyse hiç enerji
kaybetmeyen ateş böceklerinin ürettikleri kadar verimli bir ışığın, bilim
adamlarmın yıllardır sürdürdükleri araştırmalara rağmen laboratuvar ortamında
dahi üretilemediğini düşünmezler. n Darwinistler içgüdü olarak adlandırdıkları
canlılardaki akılcı davranışların ve fedakarlık özelliklerinin tesadüfen ortaya
çıktığını iddia ederlerken, ...

Sahte D Nyan N Ac Lar

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 60.36 MB
Format: PDF, Docs
View: 1352
Download Read Online
17 Darwinistler içgüdü olarak adlandırdıkları canlılardaki akılcı davranışların ve
fedakarlık özelliklerinin tesadüfen ortaya çıktığını iddia ederlerken, bu içgüdü
kavramının canlılarda ilk olarak nasıl meydana geldiği, nasıl yönlendirildiği ve
nesiller boyunca nasıl devam ettiği konularında açıklamasız kaldıklarını
düşünmezler. Yeryüzündeki tüm canlıları yaratan ve onlara nasıl
davranacaklarını ilham eden Yüce Allah'tır. www.yenibilgiyenikonu.com 18
Papağanlar ve balıkçıl kuşları ...

Darwinizm Nas L Bir A Maz

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 49.55 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6660
Download Read Online
HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH. Canlılarda Darwin'in varsayımlarının
aksine büyük fedakarlık örnekleri vardır. Anne hayvanların yavruları için kendi
canlarını tehlikeye atmaları, onların beslenmesi ve her türlü bakımıyla bıkmadan
ilgilenmeleri evrimciler açısından açıklanması mümkün olmayan davranışlardır. _
de yaşamış "yaşlı bir gezgini" kendilerine "efendi" olarak ilan. Canlılarda Darwin'
in varsayımlarının aksine ...