Architecture And Landscape In Medieval Anatolia 1100 1500

Author: Patricia Blessing
Publisher: Edinburgh University Press
ISBN: 1474411304
Size: 30.58 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2085
Download Read Online
O©uzo©lu, Yusuf, 'Orhan Bey döneminde (1324–1362) Bursa ∞ehrinde görülen
de©i∞iklikler', XII. Türk Tarih Kongresi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999), pp.
615–20. O©uzo©lu, Yusuf, 'Kırsal ya∞am ve kentle ili∞kisi', Bursa Defteri 5 ...

The Ottoman Empire And The World Economy

Author: Huri Islamogu-Inan
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 9780521526074
Size: 30.18 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2310
Download Read Online
499, notes exports of 1 8,000 ounces of eggs from Bursa. 43 ZStA, AA ... The
relatively minor importance of silk weaving at Bursa suggested its exclusion from
the present study. ... 1313i 18961; BEO6I20I, 1314(1896); tmtivaz Defteri, no. 1,
pp.

Osmanl Donanmas N N Seyir Defteri The Logbook Of The Ottoman Navy

Author: Ekrem Işın
Publisher: Pera Müzesi
ISBN: 9759123592
Size: 44.90 MB
Format: PDF, ePub
View: 1483
Download Read Online
Elli yaşlarından sonra bir Rum ustadan öğrendiği ahşap oymacılığına ve
mobilyacılığa yönelmiş, Bursa'daki Sultan Osman ve Sultan Orhan türbelerinin
onarımlarında görev almıştır. Ali Cemal Benim (188ı, Beyrut - 194ı, Mersin) 1905
yılında ...

U Urtmayla Bal K Tutmak

Author: Halime Yıldız
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053312363
Size: 73.44 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7117
Download Read Online
Şu anda Bursa'da BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevine
devam ediyor. Yerel gazetelerde yayımlamaya başladığı şiir ve denemeleri daha
sonra Yansımalar, Ana, Yoğunluk, Budala, Akatalpa, Bursa Defteri, Patikalar, ...

Constantinopolis Istanbul

Author: Çi_dem Kafescio_lu
Publisher: Penn State Press
ISBN: 0271027762
Size: 79.31 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7146
Download Read Online
A large number ofmasjids were founded in Bursa and Edirne during the early
fifteenth century (twenty-eight in Bursa and ... Mehmed endowed a number
ofrooms for it in 941/1534; Barkan and Ayverdi, İstanbul vakıfları tahrir defteri 953
(1546) ...

The Climate Of Rebellion In The Early Modern Ottoman Empire

Author: Sam White
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 1139499491
Size: 53.61 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3075
Download Read Online
The Ottoman judges and Their Registers: The Bursa Court Register B90/295 (AH
1081/AD 1670-71). Cambridge, MA: Harvard, Dept. of Near ... Venice: P.
Naratovich, 1856. Binark, Ismet. 3 Numarali Miihimme Defteri, 966-968/1558-
1560.